\
 

 

Firma JUNIKOST- T.A.A. Juźwiccy Spółka Jawna zrealizowała

 

 projekt pn: „Zwiększenie konkurencyjności firmy JUNIKOST poprzez zakup innowacyjnej

 

linii produkcyjnej"

 

 współfinansowany przez Unię Europejską

 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania III.2 RPO WŁ

 

Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw“

 

oraz

 

 projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy JUNIKOST poprzez zakup

 

przesiewacza co najmniej jednopokładowego“

 

współfinansowany przez Unię Europejską

 

 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania III.6 RPO WŁ

 

 „ Rozwój mikro- i małych Przedsiębiorstw“

 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com