\
 

 

 

Firma JUNIKOST- T.A.A. Juźwiccy Spółka Jawna zrealizowała

 

 projekt pn: „Zwiększenie konkurencyjności firmy JUNIKOST poprzez zakup innowacyjnej

 

linii produkcyjnej"

 

 współfinansowany przez Unię Europejską

 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania III.2 RPO WŁ

 

Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw“

 

oraz

 

 projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy JUNIKOST poprzez zakup

 

przesiewacza co najmniej jednopokładowego“

 

współfinansowany przez Unię Europejską

 

 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania III.6 RPO WŁ

 

 „ Rozwój mikro- i małych Przedsiębiorstw“

 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

 

 

 

 

 

NASZA FIRMA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:

1. Sprzedaży

 • materiałów budowlanych różnego rodzaju (Pustaki ścienne , ceramiczne, kominowe, cegły,cement inne)
 • stropów
 • stali zbrojeniowej
 • płyt chodnikowych
 • piasków (siane,płukane,podsypkowe)
 • żwirów
 • czarnoziemu
 • gruzu

2. Produkcji

 • bloczków betonowych (wymiar 38x24x12 długość x szerokość x grubość)
  (wymiar 30x24x14 długość x szerokość x grubość)
 • betonu towarowego -w zależności od różnych potrzeb, różne rodzaje
 • szamb betonowych
SZAMBA
WYMIARY
 
(a) (b) (h)
10m3
350 x 230 x 150 h
8m3
350 x 230 x 125 h
6m3
250 x 200 x 150 h
5m3
250 x 200 x 125 h

POSIADAMY ATEST HIGIENICZNY

schemat zbiornika

 

 

 

 1. Transportu
 • ciężarowego ( 1 T - 30 T )        
 • wywrot
 • HDS (udzwig 10T)
 • betonomieszarki
 • pompogruszki                                                                                                                           

      4.  Usług

 • koparko- ładowarki
 • koparki
 • ładowarki

NASZA FIRMA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:

 

1. Sprzedaży

 • materiałów budowlanych różnego rodzaju (Pustaki ścienne , ceramiczne, kominowe, cegły,cement inne)
 • stropów
 • stali zbrojeniowej
 • płyt chodnikowych,kostki brukowej,obrzeży
 • piasków (siane,płukane,podsypkowe)
 • żwirów
 • czarnoziemu
 • gruzu

2. Produkcji

 • bloczków betonowych (wymiar 38x24x12 długość x szerokość x grubość) (wymiar 30x24x14 długość x szerokość x grubość)
 • betonu towarowego -w zależności od różnych potrzeb, różne rodzaje
 • szamb betonowych

 

POJEMNOŚĆ 
WYMIARY
              SZAMBA
(a)      (b)      (h)
10m3
350 x 230 x 150 h 
8m3
350 x 230 x 125 h
6m3
250 x 200 x 150 h
5m3
250 x 200 x 125 h

 

    POSIADAMY ATEST HIGIENICZNY

    

     

3.  Transportu

 • ciężarowego ( 1 T - 30 T )       
 • wywrot
 • HDS (udzwig 10T)
 • betonomieszarki
 • pompogruszki                                                                                                                          

 4.  Usług

 • koparko- ładowarki
 • koparki
 • ładowarki

                                    

 

PRODUKCJA BETONU TOWAROWEGO, SZAMB BETONOWYCH Z ATESTEM, BLOCZKÓW BETONOWYCH, TRANSPORT

 CIĘŻAROWY ,USŁUGI NA KOPARKI I ŁADOWARKI, PIASKI, ŻWIRY, ZIEMIA, GRUZ

 

Firma "JUNIKOST" powstała w 1984r. Początkowo istniała jako firma jednoosobowa. Przedmiotem działalności firmy ,był

 

głównie transport ciężarowy i handel materiałami budowlanymi .W związku z zakupem Cegielni w Dąbrówce Wielkiej w 1995r

 

działalność została rozszerzona.  Od 1997r."JUNIKOST" jest firmą rodzinną.

 

 Obecnie Nasza firma głównie zajmuje się produkcją betonu towarowego , szamb betonowych z atestem oraz bloczków

 

fundamentowych.

 

Mamy przyjemność poinformować ,że firma JUNIKOST zrealizowała projekt  "Zwiększenie konkurencyjności firmy Junikost poprzez zakup

 

innowacyjnej linii produkcyjnej", współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego , a także z

 

funduszy budżetu państwa. 

 

 

Realizacja projektu pozwoliła uruchomić nową usługę - mobilny węzeł betonu, umożliwiajcy czasowe przeniesienie produkcji w miejsce wskazane

 

przez kontrahentów. Nowa linia pozwoli zwiększyć nie tylko produktywność , ale także obniży koszty wytwarzania mas betoniarskich i zwiększy

 

terminowość ich dostaw. Pozwoli to także osiągnąć dużo wyższa niż obecna jakość wytwarzanych mas betonowych. Ponadto , we współpracy z

 

kooperantami , opracowano recepturę betonu uszlachetnionego- typu SCC - charakteryzującego się najwyższa jakością. Może on być stosowany

 

zarówno przy budowie dróg i autostrad jak również przy budowie innych obiektów inżynierii budowlanej.

 

 

 

 Sprzedawane przez Nas materiały budowlane, są na ofoliowanych paletach , co umożliwia mechaniczny ich rozładunek, gdyż

 

posiadamy samochody z HDS-ami.

 

Prowadzimy również sprzedaż ziemi, czarnoziemu, piasków i żwirów o różnych frakcjach wraz z transportem. Świadczymy

 

usługi na koparki i ładowarki.

 

Wszystkie produkowane i sprzedawane przez  Naszą firmę produkty posiadają wymagane prawem budowlanym atesty.

 

DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

 

 

Więcej artykułów…

 1. Homepage
 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com