\
 

PRODUKCJA BETONU TOWAROWEGO, SZAMB BETONOWYCH Z ATESTEM, BLOCZKÓW BETONOWYCH, TRANSPORT

 CIĘŻAROWY ,USŁUGI NA KOPARKI I ŁADOWARKI, PIASKI, ŻWIRY, ZIEMIA, GRUZ

 

Firma "JUNIKOST" powstała w 1984r. Początkowo istniała jako firma jednoosobowa. Przedmiotem działalności firmy ,był

 

głównie transport ciężarowy i handel materiałami budowlanymi .W związku z zakupem Cegielni w Dąbrówce Wielkiej w 1995r

 

działalność została rozszerzona.  Od 1997r."JUNIKOST" jest firmą rodzinną.

 

 Obecnie Nasza firma głównie zajmuje się produkcją betonu towarowego , szamb betonowych z atestem oraz bloczków

 

fundamentowych.

 

Mamy przyjemność poinformować ,że firma JUNIKOST zrealizowała projekt  "Zwiększenie konkurencyjności firmy Junikost poprzez zakup

 

innowacyjnej linii produkcyjnej", współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego , a także z

 

funduszy budżetu państwa. 

 

 

Realizacja projektu pozwoliła uruchomić nową usługę - mobilny węzeł betonu, umożliwiajcy czasowe przeniesienie produkcji w miejsce wskazane

 

przez kontrahentów. Nowa linia pozwoli zwiększyć nie tylko produktywność , ale także obniży koszty wytwarzania mas betoniarskich i zwiększy

 

terminowość ich dostaw. Pozwoli to także osiągnąć dużo wyższa niż obecna jakość wytwarzanych mas betonowych. Ponadto , we współpracy z

 

kooperantami , opracowano recepturę betonu uszlachetnionego- typu SCC - charakteryzującego się najwyższa jakością. Może on być stosowany

 

zarówno przy budowie dróg i autostrad jak również przy budowie innych obiektów inżynierii budowlanej.

 

 

 

 Sprzedawane przez Nas materiały budowlane, są na ofoliowanych paletach , co umożliwia mechaniczny ich rozładunek, gdyż

 

posiadamy samochody z HDS-ami.

 

Prowadzimy również sprzedaż ziemi, czarnoziemu, piasków i żwirów o różnych frakcjach wraz z transportem. Świadczymy

 

usługi na koparki i ładowarki.

 

Wszystkie produkowane i sprzedawane przez  Naszą firmę produkty posiadają wymagane prawem budowlanym atesty.

 

DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com